Mắt

Mắt
Ngày đăng: 08/04/2021 02:26 PM

1.    Phun mí mở tròng tự nhiên NỮ: 1000k
2.    Phun mí mở tròng tự nhiên NAM: 1500K
3.    Phun mí mắt mèo – mí phượng tài lộc: 2000k
4.    Phun mí dưới tự nhiên NỮ : 600k
5.    Phun mí dưới tự nhiên NAM: 500k
6.    Hút màu hoặc dìm màu + phun  xóa sữa mí: 2000k – 3000k 
 

Zalo
Hotline