Lông mày

Lông mày
Ngày đăng: 08/04/2021 02:23 PM

1.    Điêu khắc lông mày siêu tơ lụa NỮ : 1200k
2.    Điêu khắc lông mày siêu tơ lụa NAM: 1500k
3.    Phun tán bột siêu mịn : 1200k
4.    Hút màu + Phun + thêu sợi  Xóa sữa lông mày: 1500k - 2000k 
 

Zalo
Hotline